HYPNOSE & SELV-HYPNOSE / SKYLD eller DÅRLIG SAMVITTIGHED?
SKYLD eller DÅRLIG SAMVITTIGHED?
 
Føler du at alting er din skyld?
Eller andre har "peget" på dig og givet dig skylden?
Har du svigtet en anden, hvor personen regnede med dig?
Har du gjort andre ondt i din fortid, som er svær at råde bod på den dag i dag?
Er du fair overfor dine børn?.. din samlever?.. dine omgivelser?
Er du frustreret over, at du nemt ender i situationer, hvor du føler dig skyldig overfor andre?
 
  
At føle skyld er en naturlig følelse vi mærker, når vi har gjort noget uretfærdtigt mod andre. Herved kan vi lærer at problemløse og gøre tingene gode igen, så skyldfølelsen forsvinder.
Men nogen gange er vi fyldt op med skyld-følelse fra vores liv, og så er der hjælp at hente her hos mig.
 
Har du tænkt over hvor befriende det vil være, at fjerne din skyldfølelse og kunne tilgive dig selv?

Det ER muligt.
 
Gennem et hypnose-forløb hos mig, hjælper jeg dig til at give slip på al den skyld, du har opsamlet fra dit liv.
Så du lettere og gladere kan komme videre, men også fremadrettet har meget nemmere ved at problemløse, når du føler dig skyldig i forskellige situationer.
 
BOOK EN TID TIL SAMTALE. RING/SMS 61 69 89 44